O nás

Sme autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Prinášame vlastné riešenia na zefektívnenie triedeného zberu.

 • Podporujeme zodpovedné triedenie odpadov – zastupujeme výrobcov pri plnení ich povinností vyplývajucich zo zákona o odpadoch
 • Vytvárame funkčné systémy obehového hospodárstva a stabilné partnerstvá s ciel’om prispiet‘ k šetreniu zdrojov a uzatváraniu životného cyklu obalov
 • Prinášame osvedčené medzinárodné know-how do zavádzania inovatívnych riešení na zvýšenie miery recyklácie
Reclay Systems Logo

Transparentné

plnenie zákonných povinností

 

Reclay Systems Logo

Včasné finančné

plnenie nákladov za zber a spracovanie odpadov

Reclay Systems Logo

Dodržiavanie

hospodárskej súťaže

Reclay Systems Logo

Zavádzanie

efektívnych systémov triedeného zberu odpadov

Prečo si vybrať spoluprácu s OZV Reclay Systems?

Spolupráca s OZV Reclay Systems prináša výrobcom komfortné plnenie ich zákonných obalových povinností – zápis do registra, uskutočňovanie evidenčných a ohlasovacích povinností, plnenie cieľov zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. A to všetko s priateľským a individuálnym prístupom v komunikácii.

Pre obce OZV  predstavuje silného partnera, s ktorým spoločne vytvárame na mieru šitý systém triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. V prípade dobre nastavených parametrov spolupráce naberie táto oblasť novú dynamiku a systémy triedeného zberu začnú vynášať väčšie množstvo vyzbieraných surovín (papier, plasty, sklo, kovy, VKM).

Novinky

Nahliadnite do sveta Reclay a prečítajte si zaujímavosti o našej skupine spoločností a relevantnom vývoji na trhu.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

  Môžete nás kontaktovať telefonicky na

  +421 (0)2-434 221 51

  alebo cez náš kontaktný formulár! Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.

  Upozorňujeme na naše zásady ochrane osobných údajov.

  POMÁHAME RIEŠIŤ ODPADY PO NOVOM

  Spolupráca s OZV Reclay Systems prináša výrobcom aj obciam výhody