Už aj na Slovensku pod značkou RecyleMe

Po úspešnom etablovaní značky RecycleMe v Nemecku a následnej expanzii do Rakúska, poskytujeme manažérske poradenstvo v oblastiach vývoja na trhu obehového hospodárstva, recyklovateľnosti a rozšírenej zodpovednosti výrobcov aj na Slovensku pod touto značkou.

Nová adresa

Reclay Group Office Slovakia
Digital Park III.
Einsteinova 19
851 01  Bratislava
Slovensko
tel.: +421 (0) 2 434 221 51
e-mail: bratislava(at)reclay-group.com
Okresný súd Bratislava, oddiel Sro, vložka 35811/B
IČO 36 332 852, IČ DPH  SK2021785733
Konateľ: Ján Makovník

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Novinky

Nahliadnite do sveta Reclay a prečítajte si zaujímavosti o našej skupine spoločností a relevantnom vývoji na trhu.