Naša zodpovednosť

„Nie sme zodpovední iba za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme.“

Molière

Reclay Group je medzinárodný poskytovateľ služieb v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ponúka riešenia pri vytváraní materiálových cyklov a všetkých súvisiacich činnostiach. Našim cieľom je prostredníctvom každodenných činností vytvárať pridanú hodnotu pre životné prostredie, našich zákazníkov, našich zamestnancov a tým aj pre skupinu našich spoločností.

V centre pozornosti všetkého, čo robíme, sú potreby a priania našich zákazníkov. Naši zákazníci sú tí, ktorí sú povinní prevziať zodpovednosť za svoje výrobky počas celého ich životného cyklu.  Na svet sa pozeráme z pohľadu zákazníka. Všetky naše služby i produkty majú byť prínosné pre zákazníkov. 

Cieľom našich aktivít je nájsť pre našich zákazníkov najlepšie riešenia v rámci existujúcich možností – či už pri plnení externých požiadaviek alebo pri sledovaní vlastných cieľov. Rozsah nášho záberu určuje zákazník. Sme pripravení vyvinúť a implementovať zákazníkom holistické prístupy, ale tiež sme k dispozícii aj pre špeciálne zadefinované individuálne služby.

Svoje úlohy plníme s nadšením, pri ich plnení vzájomne spolupracujeme najlepším možným spôsobom s našimi zákazníkmi, partnermi.

Partnerom v plnení vyhradených povinností výrobcov, ktorí uvádzajú na slovenský trh výrobky balené v papierových, plastových, sklenených, kovových či drevených obaloch alebo neobalové výrobky, je autorizovaná OZV RECobal.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

    Môžete nás kontaktovať telefonicky na

    +421 (0)2-434 221 51

    alebo cez náš kontaktný formulár!

    Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.