Iniciatívy a projekty

„Udržateľnosť potrebuje vizionárov“ – motto skupiny Reclay Group. Aby sa však v Nemecku, Európe alebo dokonca na celom svete vytvoril udržateľný každodenný život, je dôležité, aby bolo veľa ľudí informovaných a zapojených. Pretože iba vtedy, ak  niečo spoločne zmeníme, dokážeme ochrániť a zachovať naše životné prostredie – a tým aj našu Zem. Za týmto účelom sme rozbehli množstvo iniciatív a projektov, v ktorých sa budeme aj ďalej radi angažovať.

Tu je prehľad našich projektov

Deň odpadového hospodárstva v Bratislave (Slovensko)

Medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva (DOH) sa uskutočňuje od roku 2006 každoročne v mesiaci novembri.

Organizuje ho spoločnosť Reclay Slovensko pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Stretáva sa tu viac ako 200 odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva, priemyslu, samosprávy a štátnej správy. Témami kongresu sú aktuálne trendy v odpadovom hospodárstve, výmena skúseností a predstavenie najlepších praktických riešení zo zahraničia i SR.

Cena „Zlatý mravec" (Slovensko)

V rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva sa odovzdávajú ocenenia víťazom najlepších projektov slovenského odpadového hospodárstva  „Zlatý mravec“. Spoločnosti, obce, záujmové skupiny a občianske združenia, ako aj študenti sa môžu prihlásiť a súťažiť v piatich kategóriách: komunálne odpadové hospodárstvo, firemné odpadové hospodárstvo, inovatívne riešenia, environmentálna výchova a študentské projekty.

Hrdinovia recyklácie s Reclay App (Kanade a Rakúsku)

Nenávratne preč sú časy, keď sme pri akejkoľvek činnosti nerozumne plytvali papierom a inými cennými surovinami. Dnes platí, že na obrat pri využívaní cenných materiálov  je potrebné nájsť riešenia a nápady, ktoré sú inovatívne, moderné, nízkoemisné a predovšetkým udržateľné. V našej firemnej filozofii  radíme na popredné miesto využívanie  digitálnych technológií.

V najnovších referenčných projektoch staviame výlučne na digitálne riešenia, ktoré sa tak  stávajú významným prvkom v modernom obehovom hospodárstve. Rakúskou aplikáciou „RecycleMich“ a jej kanadským náprotivkom „Recycle Everywhere“ odmeňujeme spotrebiteľov za správnu manipuláciu  so zakúpenými jednorazovými nápojovými obalmi po ich spotrebe.

Aplikácie sú k dispozícii všetkým používateľom bezplatne, bez rozdielu, či užívateľ používa Android alebo Apple zariadenie. Po úspešnej registrácii môže každý hneď začať: po spotrebe výrobku, vyhľadá v aplikácii najbližšie zberné kontajnery, prázdne obaly zoskenuje a  vhodením do kontajneru ich posunie do ďalšej fázy spracovania, na konci ktorého je recyklácia samotného obalu.  Za tento výkon získava užívateľ automaticky body, ktorými sa zapája do súťaže o výhru.  

 Hľadá Vaša spoločnosť  možnosti využitia digitálnych riešení  v obehovom hospodárstve ? Spojte sa s nami, radi vás podporíme!

trendy e. V. (Nemecko)

trendy e. V. je neziskové združenie so sídlom v Herborne, ktoré sa zaoberá environmentálnou výchovou a organizovaním zbierok oblečenia pre deti.

Najmenší členovia nášho združenia  nie sú len našou cieľovou skupinou, ale zároveň sa aj aktívne zapájajú do činnosti ako pomocníci. Deti sa môžu spolu v rámci  svojich materských škôlok, škôl, či klubov zapájať do prebiehajúcich zbierok oblečenia a prostredníctvom darovaného oblečenia vytvárať dary pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnených rovesníkov – podľa hesla:

„Od detí k deťom“.

 

Chcete sa dozvedieť viac o združení  alebo sa dokonca zapojiť?

Triedený zber odpadu funguje  - iniciatíva organizácií zodpovednosti výrobcov (Nemecko)

 

 

Nemecké organizácie zodpovednosti výrobcov ( tzv. duálne systémy) organizujú na celoštátnej úrovni zber, triedenie a recykláciu použitých obalov z priemyslu a obchodu. Zodpovedajú za splnenie stanovených limitov zhodnocovania obalov v zmysle platného nemeckého zákona o obaloch.

V súčasnosti jedenásť pôsobiacich systémov s iniciatívou „Triedený zber odpadu funguje“ informuje spotrebiteľov o význame a účele triedeného zberu odpadov z obalov, o systémoch zberu vytvorených na tento účel a o správnom zbere použitých obalov.

 

Viac informácií o správnom triedení odpadu na Viac informácií o správnom triedení odpadu (Button)

Návod ako triediť: Nezávislé používanie grafického symbolu triedenia odpadov na obaloch výrobkov (Nemecko)

Bezplatný návod k triedeniu odpadov slúži na to, aby spotrebiteľom poskytol priame informácie o tom, ako správne triediť a kam patria jednotlivé odpady z obalov. V dlhodobom horizonte je cieľom zvýšenie množstva vyzbieraných odpadov z obalov a zlepšenie kvality zberu. Okrem toho Návod slúži výrobcom a obchodníkom k poskytnutiu dôležitých informácií pre ich koncových spotrebiteľov.
Nemecké organizácie zodpovednosti výrobcov organizujú na celoštátnej úrovni zber, triedenie a recykláciu použitých obalov z priemyslu a obchodu. Zodpovedajú za splnenie stanovených limitov zhodnocovania obalov v zmysle platného nemeckého zákona o obaloch. Väčšina systémov sa rozhodla spoločne ponúkať grafické označenie obalov.

Výskumné projekty

Projekt „PET-2-PACK“

Projekt zameraný na recykláciu PET- tácok  v Rakúsku.

V rámci projektu PET-2-PACK je vytvorený uzavretý systém pre pevné obaly z PET, ako sú mäsové, zeleninové, ovocné tácky, poháre na pitie, fólie, viečka, priehľadné obaly, servírovacie misky, závitovky, atď. vyrobené v Rakúsku. Realizácia projektu je naplánovaná na tri roky.

Partnerom projektu je spoločnosť Reclay Systems GmbH z Viedne. Riadenie projektu spočíva na FH Campus Wien.

Projekt „ReWaste F“

Projekt COMET v Rakúsku.

 projekte „ReWaste F“ sa vyvíja „inteligentná továreň na odpad“, ktorá je vybavená prepojenými dátami o odpade  strojnými zariadeniami a snímačmi. Digitálne pripojenie sa realizuje prostredníctvom jednotnej, horizontálne a vertikálne integrovanej „digitálnej platformy“, ktorá umožní monitorovanie, riadenie a optimalizáciu celého systému na základe online a ontime komunikácie medzi kvalitou odpadu a výkonom stroja.

Rakúska spoločnosť Reclay Systems GmbH  je jedným z desiatich vybraných partnerov štvorročného projektu.

RevolPET

Vývoj technológie recyklácie odpadových plastov z PET z viacvrstvových materiálov

Cieľom revolPET je vyvinúť a experimentálne testovať proces chemickej recyklácie odpadových plastov z PET vyrobených z viacvrstvových a iných zmesových materiálov. Solvolýzny proces sa ďalej vyvíja tak, aby bol implementovaný koncept kontinuálneho procesu a bolo možné spracovať zmiešaný PET odpad. Výsledkom je, že PET kompozitné materiály je možné rozdeliť na základné látky a  odosielať ich na ďalšiu recykláciu.

Partnerom projektu je spoločnosť nemecká spoločnosť Reclay Systems GmbH.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

    Môžete nás kontaktovať telefonicky na

    +421 (0)2-434 221 51

    alebo cez náš kontaktný formulár!

    Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.