Reclay Manažment

Udržateľnosť si vyžaduje vizionárov

Na národnej i medzinárodnej úrovni patríme medzi popredných odborníkov a ideových lídrov v našich oboroch. Nie sme predajcovia, ale konzultanti orientujúci sa na potreby našich zákazníkov, pre ktorých pripravujeme riešenia šité na mieru.

Reclay Group International

Naše vedenie

Raffael A. Fruscio

„V budúcnosti bude riešenie na ochranu životného prostredia, zachovanie zdrojov a udržateľnosť zahŕňať menej vlastníctva a väčšiu flexibilitu!“

Raffael Fruscio, väčšinový spoločník, založil v roku 2002 skupinu Reclay Group so sídlom v Herborne, v Hesensku. On a jeho tím využili zmenu nemeckej vyhlášky o obaloch, rozpad monopolu súvisiaceho s tzv. Zeleným bodom,  ako aj vznik trhu obalových systémov v Nemecku,  aby ponúkli klientom ešte komplexnejšie a udržateľnejšie služby.  Za týmto účelom  inicioval vznik viacerých špecializovaných dcérskych spoločností. Stojí na čele vedenia holdingu, je zodpovedný za strategické smerovanie skupiny a zároveň rozvíja nové oblasti podnikania.

Dr. Fritz Flanderka

„K prechodu z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku neexistuje žiadna iná alternatíva.“ Jedine týmto prístupom  môžeme zmysluplne a sľubne riešiť dôležité globálne problémy, ako je znižovanie CO2 alebo boj so znečistením oceánov.“

 

Dr. Fritz Flanderka je výkonným riaditeľom skupiny Reclay od roku 2005. Je doktorom práv a renomovaným advokátom. Okrem riadenia rôznych operačných oblastí je spoločne zodpovedný za strategické smerovanie skupiny. V minulosti pôsobil aj vo funkcii generálneho riaditeľa „Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland AG“. Zohral  rozhodujúcu úlohu pri vývoji trhu obalových systémov v Nemecku. Do roku 2005 stál na čele európskej asociácie obalových systémov – „Packaging Recovery Organisation Europe“. Neustále sa podieľa na formovaní právneho vývoja regulačného prostredia a zastupuje Reclay Group v mnohých pozíciách. Dr. Flanderka je vyhľadávaným diskutérom a autorom mnohých odborných článkov. Je tiež hlavným autorom štandardného komentára k nemeckému zákonu o obaloch.

Reclay Group na Slovensku

Ján Makovník

Zavedenie princípov cirkulárnej ekonomiky, ako trvalá udržateľnosť obalov a ekomodulácia, predstavujú v regióne strednej Európy pre tím Reclay mimoriadne zaujímavú výzvu.“

Ján Makovník pôsobí v skupine Reclay Group od roku 2020, momentálne na pozícii konateľa spoločnosti RecycleMe s.r.o. a zodpovedá za obchodnú stratégiu v poskytovaní poradenských služieb v medzinárodnom meradle.

V odpadovom hospodárstve sa na Slovensku pohybuje od roku 2008, má dlhoročné praktické skúsenosti z pôsobenia vo viacerých spoločnostiach zameraných okrem iného aj na zber, zhodnocovanie, nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi, výrobu alternatívnych palív pre cementárne, cezhraničnú prepravy odpadov, recykláciu plastov, či obchodovanie s druhotnými surovinami.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

  Môžete nás kontaktovať telefonicky na

  +421 (0)2-434 221 51

  alebo cez náš kontaktný formulár!

  Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.   

  Sme Vám k dispozícii aj na telefónnom čísle +421 (0) 2-434 221 51