Výskumné projekty

Ako lídri v oblasti udržateľnosti sme v neustálom kontakte s partnermi z priemyslu a výskumu.

Sme zapojení do rôznych národných a medzinárodných projektov.

ReWaste F - Recyklácia a zhodnocovanie odpadu v budúcnosti (apríl 2021 - marec 2025)

Rewaste F je rakúsky výskumný projekt Comet K, ktorý je financovaný Agentúrou na podporu výskumu (FFG) a zúčastňuje sa ňom celkovo 18 projektových partnerov z výskumu a priemyslu. Dôraz sa kladie na rozvoj „inteligentného závodu na spracovanie odpadov“ zameraného na odpad z bioplastov a osobitné druhy odpadov. Okrem vývoja technológie a digitálnych riešení sa projekt zameriava aj na iné potenciály odpadového hospodárstva.

Facts Matter (november 2020 - december 2021)

Facts Matter je projekt zberu údajov pre štúdium materiálového toku plastov v Rakúsku. Lídrom projektu je spoločnosť denkstatt (poradenská spoločnosť v oblasti životného prostredia a udržateľnosti) vykonávajúca analýzy trhu v súčinnosti s Vienna University of Technology a spoločnosťou Conversio Market & Strategy GmbH. Cieľom je vytvoriť základ pre objektívnu diskusiu o ďalšom využití plastov založenú na reálnych faktoch.

Pack2theLoop (apríl 2021 - marec 2024)

Projekt Pack2theLoop uzatvára obeh plastových obalov v Rakúsku. Cieľom je vyvinúť vysoko kvalitné recykláty na opätovnú výrobu nových obalov. Na výrobu sa využívajú odpady z obalov zozbieraných od konečných spotrebiteľov. Ide o vytvorenie uzavretých materiálových slučiek dvoch konkrétnych prípadov použitia, a to pre plastové fľaše z polyetylénu a polypropylénu a plastové poháre z polypropylénu a polystyrénu.

Pet2Pack (júl 2020 - jún 2023)

Do projektu priemyselného zamerania Pet2Pack sa zapojilo 30 účastníkov. Cieľom je vyvinúť v Rakúsku systém uzavretej materiálovej slučky pre obaly z dutých nápojových PET obalov v potravinárskom a nepotravinárskom sektore. Projekt hodnotí rôzne aspekty cyklu PET, od zberu, triedenia, recyklácie až po overenie koncepcie a záverečné ekologické hodnotenie a odporúčanie.

Ceflex

Iniciatíva Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX) je zlúčením viac ako 160 európskych spoločností, asociácií a organizácií, ktoré predstavujú celý hodnotový reťazec flexibilných obalov. Spoluprácou sa zlepší postavenie flexibilných obalov vo všetkých fázach obehového hospodárstva – s cieľom dosiahnuť do roku 2025 obeh všetkých flexibilných obalov.

Holy Grail 2.0

V projekte Holy Grail 2.0 sa spojilo viac ako 85 spoločností a organizácií z celého hodnotového reťazca obalov na splnenie ambiciózneho cieľa vyvinúť vhodné technológie digitálneho vodoznaku umožňujúce presné triedenie odpadov v priemyselnom meradle. Táto digitálna technológia môže v EÚ zabezpečiť lepšie triedenie a vysokú mieru recyklácie obalov.

RevolPET

Projekt RevolPET od Rittec GmbH financovaný nemeckým federálnym ministerstvom školstva a výskumu (FMŠaV)je zameraný na chemickú recykláciu plastov z PET, ktorá by mala zabezpečiť kvalitné recykláty na výrobu nových produktov. Technológia sa vyvíja ako súčasť finančného opatrenia „Plasty v životnom prostredí“ prostredníctvom projektu výskumu a vývoja FMŠaV.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

  Môžete nás kontaktovať telefonicky na

  +421 (0)2-434 221 51

  alebo cez náš kontaktný formulár!

  Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.   

  Sme Vám k dispozícii aj na telefónnom čísle +421 (0) 2-434 221 51