Inovatívne technológie

Požiadavky na udržateľné a efektívne zhodnocovanie odpadov a ich priemyselné využitie sa neustále zvyšujú. Inovácie v oblasti recyklácia sú procesom, ktorý je potrebné neustále rozvíjať. Sú často predmetom sociálno-politických diskusií, pretože svojim dopadom dosahujú globálne environmentálne rozmery. Aby sme dokázali plniť vysoké požiadavky obehového hospodárstva na a boli zároveň vždy o krok vpred spolupracujeme s prevádzkovateľmi najmodernejších triediacich závodov a recyklačnými spoločnosťami. Sme zapojení do mnohých medzinárodných výskumných projektov a diskutujeme s odborníkmi o témach recyklovateľnosti, používaní recyklátov, chemickej recyklácii a triediacich systémoch budúcnosti. Sme v neustálom kontakte s priemyslom, univerzitami, výskumnými inštitúciami. Iba tak dokážeme odborne poradiť našim zákazníkom a podporiť trvalo udržateľné využívanie materiálov.

 

Skupina Reclay uplatňuje vo svojej činnosti mnohé inovácie a technológie.

Príklad:  Aplikácia RecycleMich 

Mobilná aplikácia po načítaní kódu na plastovej fľaši alebo kovovej plechovke umožní spotrebiteľovi vhodiť spotrebovaný obal do najbližšieho žltého kontajnera. Zvyšuje sa tým miera recyklácie odpadov plastových a kovových obalov.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

  Môžete nás kontaktovať telefonicky na

  +421 (0)2-434 221 51

  alebo cez náš kontaktný formulár!

  Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.   

  Sme Vám k dispozícii aj na telefónnom čísle +421 (0) 2-434 221 51