Recyklácia

Udržateľná recyklácia sa stala nevyhnutnou súčasťou moderného obehového hospodárstva. Európska únia vytvorila prostredníctvom tzv. „európskeho ekologického dohovoru“ stratégiu, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby hospodárske subjekty do roku 2050 pôsobili klimaticky neutrálne. Ekonomický rast je zároveň potrebné oddeliť od spotreby zdrojov (Európska komisia, 2020). Pre skupinu Reclay ako poskytovateľa environmentálnych služieb a jeho priemyselných zákazníkov, zástupcov obchodu a distribúcie predstavuje „balík obehového hospodárstva EÚ“ mnoho vzrušujúcich výziev a umožňuje realizáciu konceptov inovatívnych riešení. Aby sa surovina udržala v neustálom obehu je potrebné už na začiatku výrobných procesov uplatňovať trvalo udržateľné riešenia. Recyklovateľné obaly hrajú rovnako dôležitú úlohu ako inovatívne recyklačné technológie na využívanie druhotných surovín. Na nasledujúcich stranách sa dozviete viac o našich prioritách uplatňovaných v rámci moderného obehového hospodárstva.

Druhotné suroviny a recykláty

Ako nemecká organizácia zodpovednosti výrobcov sme odborníkmi na všetky otázky týkajúce sa obalov a ich recyklácie. Preto v otázkach recyklovateľnosti a opätovného použitie recyklátov hájime záujmy klientov.

Inovatívne technológie

Požiadavky na udržateľné a efektívne zhodnocovanie odpadov a ich priemyselné využitie sa neustále zvyšujú. Inovácie v oblasti recyklácia sú procesom, ktorý je potrebné neustále rozvíjať.

Výskumné projekty

Ako lídri v oblasti udržateľnosti sme v neustálom kontakte s partnermi z priemyslu a výskumu. Sme zapojení do rôznych národných a medzinárodných projektov.

Okruh priateľov Reclay

Reclay Group si dala za cieľ podporovať obchodné spoločnosti na ich ceste k udržateľnosti a zároveň im ponúkať  moderné riešenia zohľadňujúce environmentálne požiadavky ich spotrebiteľov.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

  Môžete nás kontaktovať telefonicky na

  +421 (0)2-434 221 51

  alebo cez náš kontaktný formulár!

  Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.   

  Sme Vám k dispozícii aj na telefónnom čísle +421 (0) 2-434 221 51