Novinky na Slovensku

Ján Makovník pôsobí v skupine Reclay Group od roku 2020, momentálne na pozícii konateľa spoločnosti RecycleMe s.r.o. a zodpovedá za obchodnú stratégiu v poskytovaní poradenských služieb v medzinárodnom meradle.
V odpadovom hospodárstve sa na Slovensku pohybuje od roku 2008, má dlhoročné praktické skúsenosti z pôsobenia vo viacerých spoločnostiach zameraných okrem iného aj na zber, zhodnocovanie, nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi, výrobu alternatívnych palív pre cementárne, cezhraničnú prepravy odpadov, recykláciu plastov, či obchodovanie s druhotnými surovinami.

Nová adresa

Reclay Group Office Slovakia
Digital Park III.
Einsteinova 19
851 01  Bratislava
Slovensko
tel.: +421 (0) 2 434 221 51
e-mail: bratislava(at)reclay-group.com
Okresný súd Bratislava, oddiel Sro, vložka 35811/B
IČO 36 332 852, IČ DPH  SK2021785733
Konateľ: Ján Makovník

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Novinky

Introduction: Nahliadnite do sveta Reclay a prečítajte si zaujímavosti o našej skupine spoločností a relevantnom vývoji na trhu.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt. Stačí nám napísať vašu požiadavku:

    Môžete nás kontaktovať telefonicky na

    +421 (0)2-434 221 51

    alebo cez náš kontaktný formulár!

    Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.